drs. Marianne Hanneman, Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT

AIOS

Workshop 'De Fitte Assistent'

 

Doelgroep:

Artsen (in opleiding tot specialist) die willen investeren in het behoud van hun vitaliteit en bevlogenheid, en daarmee de kans op burnout significant kunnen verkleinen.

 

Inhoud:

Het artsenberoep is een vaak hectisch beroep, en in je opleiding tot specialist is de mentale en fysieke belasting fors. Het is niet voor niets dat uit onderzoek gebleken is dat 50 % van de aiossen burnout klachten ervaart, en bijna 20% daadwerkelijk uitvalt uit werk. Dit wil je natuurlijk niet voor jezelf.  Om uitval of burnout klachten te voorkomen is het onder meer belangrijk dat je inzicht hebt in jezelf, en wat je nodig hebt in het werk om prettig te kunnen werken.

In deze workshop laat ik je kennismaken met de 3 psychologische basisbehoeften die ieder mens heeft, en die belangrijk zijn om vervulling in je werk te ervaren (en daarmee een preventieve waarde hebben voor uitval uit werk). Deze basisbehoeften zijn autonomie, verbinding en competent voelen. We gaan onderzoeken hoe deze drie behoeftes er voor jou uitzien, en hoe je ze kan beïnvloeden. Daarnaast laat ik je kennismaken met een model waarmee je enerzijds de taakeisen die in het werk aan je gesteld worden in kaart kunt brengen, en anderzijds de hulpbronnen. Voor het ervaren van werkplezier en bevlogenheid is het belangrijk dat de eisen en hulpbronnen enigszins in balans zijn. Inzicht hierin kan je helpen om je werkomgeving gericht te beïnvloeden.

 

Onderwerpen:

  • Psychische basisbehoeften.
  • Job Demand Resource model.

Resultaten, wat levert het je op:

Na deze workshop weet je:

  • wat autonomie, verbondenheid en competent voelen voor jou inhoudt en betekent;
  • wat je nodig hebt om je autonoom, verbonden en competent te voelen, en hoe je dit kan beïnvloeden
  • hoe je je werkplezier positief kan beïnvloeden met behulp van de psychologische basisbehoeften
  • hoe je balans aan kan brengen tussen de taakeisen en de hulpbronnen in je werk
  • hoe je fit en bevlogen kunt blijven.  â�¨

Duur

Een dagdeel (3 uur).

 

Jouw investering:

Basisartsen en Aios: € 197,- exclusief BTW. 

 

De workshop is inclusief broodjes, koffie en thee.

 

Ervaring van een deelnemer:

'Ik wil je nog bedanken voor de fijne workshop. Het heeft mij meer inzicht gegeven waarom ik me regelmatig niet fit voel en hoe dingen met elkaar samenhangen en elkaar beinvloeden. Ik vond het waardevol dat we met zo'n klein groepje waren, omdat dit ruimte gaf om persoonljke dingen te delen. Dat maakte voor mij dat de workshop veel meer was dan alleen maar een theoretisch concept, maar juist handvatten gaf voor de dagelijkse praktijk. Ik hoop dat nog veel AIOS hun voordeel kunnen doen met deze workshop'.

 

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers is 4, het maximaal aantal is 12.

 

Inschrijven:

Via email, onder de knop 'Contact' links in het menu.

 

 

Prins Bernhardweg 30
3991DE Houten

06 - 10 94 05 00

info@hanneman-consult.nl
www.hanneman-consult.nl