drs. Marianne Hanneman, Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT

Particulieren

Coaching 

De situatie

Je hebt net een nieuwe baan, die veel van je vergt. Je weet dat je in intellectueel opzicht voldoende kennis in huis hebt, maar twijfelt soms of je qua persoonlijke, sociale en/of communicatieve kwaliteiten de juiste vaardigheden bezit. Je merkt dat je, met name in stressvolle situaties, soms minder handig uit de hoek kan komen en dit wil je graag veranderen. Eigenlijk zou je op regelmatige basis met iemand willen sparren, iemand die jou handvatten kan aanreiken om meer grip te hebben op je gedrag in verschillende situaties. Of er zijn, vanuit een assessment of beoordelingsgesprek, een aantal vaardigheden naar voren gekomen die je nog kan bijschaven of verder ontwikkelen. Hierbij heb je graag wat hulp.
Dit zijn situaties waarbij je kan denken aan het inschakelen van een coach / procesbegeleider.

Het coachingproces

Allereerst wordt jouw vraag zorgvuldig en uitgebreid onderzocht. Waar wil je ondersteuning bij, wat wil je leren, waar wil je zijn met je ontwikkeling binnen een bepaalde termijn. Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld. Er zal gewerkt worden met huiswerkopdrachten en er wordt geëxperimenteerd met nieuw gedrag. Van jou wordt verwacht dat je praktijksituaties inbrengt, zodat het coachingproces nauw kan aansluiten bij jouw dagelijkse werksituatie. Het is een intensief proces, wat inzet van beide kanten vraagt. Gemiddeld genomen kan je binnen 5 sessies van 1 uur al een positieve verandering bemerken.

Kosten

De kosten bedragen 110 euro per sessie van 1 uur, indien je je als particulier aanmeldt. Komen de kosten voor vergoeding van de werkgever in aanmerking, dan zijn de kosten 135 euro per sessie van 1 uur. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Informeer dan verder via email onder de knop 'Contact' links in het menu.

Prins Bernhardweg 30
3991DE Houten

06 - 10 94 05 00

info@hanneman-consult.nl
www.hanneman-consult.nl