drs. Marianne Hanneman, Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT

 

Hanneman Consult is lid van:

NIP - Nederlands Instituut van Psychologen

Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie
NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie

RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

SCAG - Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Bij een eventuele klacht kunt u contact opnemen met de NVAGT (www.nvagt-gestalt.org). Zij benaderen vervolgens de SCAG, die een klachtenfunctionaris toewijst. De procedure zoals in de Wkkgz is beschreven wordt gevolgd. 

LVSC - Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches

 

Hanneman Consult is onder meer gehouden aan de regels die gesteld zijn door het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) evenals aan de beroepscode en het klachtrecht van de Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder valt de dossierplicht.

 

 

Netwerkpartners

KNMG 

CarriereCentrum Zorg 

Academie voor Medisch Specialisten 

 

 

Prins Bernhardweg 30
3991DE Houten

06 - 10 94 05 00

info@hanneman-consult.nl
www.hanneman-consult.nl