drs. Marianne Hanneman, Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT

BEGELEIDING BIJ HOOGBEGAAFHEID

 

Hoogbegaafd, of hoogintelligent zijn, kan een last zijn.

 

Het feit dat je sneller bent in je denken, en vaak ook in het doen, kan voor ongemakkelijkheden zorgen in de sociale omgang met anderen. Je kan worden beschouwd als een betweter, omdat je het vaak bij het juiste eind hebt. Of je wordt als irritant gezien, omdat je altijd een oplossing voor een probleem weet. Ook kan het zijn dat men je weinig emoties toedicht, omdat je geneigd bent zaken nogal rationeel te benaderen. De stroefheid die dan in het sociale verkeer ontstaat kan ertoe bijdragen dat je je gaat terugtrekken in jezelf. In extreme vorm kan dit leiden tot sterke gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie.

 

Hoogbegaafdheid wordt niet altijd herkend in de schoolperiode, waardoor het nogal eens voorkomt dat hoogbegaafden een opleiding onder hun niveau gevolgd hebben. Het komt regelmatig voor dat een kind al jong merkt dat het 'anders' is en denkt dan andere kinderen, en daardoor minder goed in de groep past. Het risico bestaat dan dat het kind gaat onderpresteren om meer aansluiting met anderen te krijgen. Gaandeweg kan het kind zelf gaan geloven dat het niet beter kan presteren. Feitelijk wordt het kind dan niet meer uitgedaagd op zijn niveau en hierdoor leert het zich ook niet in te spannen voor een prestatie, alles gaat immers 'vanzelf'. Dit kan gevolgen hebben voor het volgen en afmaken van een latere studie, en kan je loopbaan compliceren. Daarnaast kan een vorm van intellectuele ondervoeding ontstaan, die sombere gevoelens kan veroorzaken. Immers, een deel van je potentieel wordt niet benut.

 

Hoogbegaafdheid kan ook samengaan met een grote hoeveelheid energie, waardoor je geneigd kan zijn (te) hard te werken gedurende langere tijd. Ook komt hoge prikkelgevoeligheid vaak voor bij hoogbegaafden, waardoor zij moeite kunnen hebben met het reguleren van de hoeveelheid prikkels die op hen afkomen. Zet daarnaast hun grote gevoel voor rechtvaardigheid en zo ontstaat een gevoeligheid voor burnout.

 

Herken je jezelf in bovenstaande en komt jouw loopbaan of leven ook maar niet op koers? Het kan zinvol zijn om met een (ervaringsdeskundige) professionele begeleider hierover van gedachten te wisselen. Samen kunnen we onderzoeken waar en waarin jouw hoogbegaafdheid je hindert en kunnen we nieuwe oplossingen zoeken voor deze problemen, zodat je uiteindelijk ten volle kunt genieten van je kwaliteiten!

  

Spreekt het bovenstaande je aan? Informeer dan verder via email onder de knop 'Contact' links in het menu.

Prins Bernhardweg 30
3991DE Houten

06 - 10 94 05 00

info@hanneman-consult.nl
www.hanneman-consult.nl