drs. Marianne Hanneman, Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT

Hartelijk welkom!

Marianne Hanneman is geboren in 1960, en is haar loopbaan begonnen in de somatische zorg, waar zij al gauw ontdekte dat ook de geestelijke gezondheid van patiënten haar interesse wekte. De studie psychologie volgde, met afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie (UvA). Hierna heeft zij wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van kwaliteit van leven (AMC/UvA) in een samenwerkingsverband tussen de Medische Psychologie en Kinderchirurgie. Zij heeft een kwaliteit van leven vragenlijst ontwikkeld en hierover gepubliceerd. Vanuit het verlangen directer bij het welzijn van mensen betrokken te willen zijn, en hier positief aan te kunnen bijdragen, is zij de opleiding tot Gestalttherapeut gaan volgen. Deze psychotherapie heeft aandacht voor de mens en zijn context, en gaat uit van het zelfhelend vermogen van mensen. Er wordt meer naar mogelijkheden dan naar beperkingen gekeken (Academie voor psychotherapie, Amsterdam). Bij- en nascholing volgden, alle gericht op het beter leren begeleiden van de mens. In 2020 heeft zij de opleiding tot Supervisor afgerond. 

 

Na ruim 20 jaar loondienst is zij in 2000 gestart met haar eigen praktijk, en begeleidt zij met veel enthousiasme en compassie individuen met vragen en problemen op velerlei gebied, van rouwverwerking tot loopbaanbegeleiding, van existentiële vragen tot reïntegratie vraagstukken. Haar overtuiging, dat de mens het best tot zijn recht komt als hij durft te leven vanuit zijn authentieke behoeftes, wordt keer op keer bevestigd door de indrukwekkende ontwikkelprocessen die zij cliënten ziet doorlopen als zij zichzelf durven en kunnen zijn. Zij draagt graag met hart en ziel bij aan deze ontwikkelprocessen.

 

Gaandeweg hebben zich een aantal doelgroepen gevormd die haar praktijk met grote regelmaat weten te vinden. Dit heeft haar doen besluiten om zich verder te verdiepen in deze doelgroepen. Het betreft artsen die vragen hebben over hun loopbaan in relatie tot hun persoonlijkheid en tegen moeilijkheden aanlopen in de praktijk, en hoogintelligente personen die hiervan hinder ervaren in hun werk en relaties. Vaak blijkt de 1e groep tevens tot de 2e groep te behoren, wat verrassende inzichten geeft. Door haar jarenlange ervaring in de gezondheidszorg heeft zij veel inzicht in de werkcontext van artsen, en de verschillende belangen die daar gediend moeten worden. Daarnaast is zij thuis in het medisch jargon. Deze aspecten zijn van absolute meerwaarde gebleken bij het begeleiden van deze doelgroep. 

 

In haar vrije tijd is zij actief als beeldend kunstenaar.

Prins Bernhardweg 30
3991DE Houten

06 - 10 94 05 00

info@hanneman-consult.nl
www.hanneman-consult.nl